​​

Ticstræning til behandling af tics

​I Børn og Unge, klinik 2: Tourette har vi gode erfaringer med ticstræning. Derfor tilbyder vi ticstræning som første valg i behandlingen af tics fremfor medicinsk behandling.​

Hvem kan tilbydes ticstræning?

Vi tilbyder ticstræning til børn, der er fyldt 10 år. Derudover laver vi en individuel vurdering af, om barnet vil være i stand til at gennemføre et træningsforløb. 

Ticstræning er meget krævende at gennemgå - både for barnet eller den unge og for familien.

Formål 

Formålet med at anvende ticstræning er at reducere antallet af tics.

Ticstræning på 2 måder

To metoder anvendes i træningen: "At undertrykke tics" og "At lave en modbevægelse".

Afhængig af hvordan Tourettes syndrom kommer til udtryk hos den enkelte, beslutter familien og sygeplejersken i fællesskab, hvilken af de to metoder, der skal bruges - eller om de evt. begge skal bruges i behandlingen af tics.

Træningen foregår dels i Touretteklinikken og dels derhjemme.
Vi har også patienter, der modtager undervisningen via en telemedicinsk løsning.

For begge metoder gælder, at forældrenes opbakning og støtte til barnet eller den unge er meget vigtig for et positivt resultat.

"At undertrykke tics" (Exposure and Response Prevention)

Metoden går ud på, at man skal vænne sig til den trang (urge) til at lave et tic, som går forud for selve ticet. Når man lærer at modstå ticstrangen kappes forbindelsen mellem trang og tic, og behovet for at lave ticet reduceres.
Denne metode bruges ofte, hvis der er mange tics.

"At lave en modbevægelse" (Habit Reversal)

Denne metode bruges, hvis der er få tics. Til hver enkelt tic finder man en modbevægelse, der rent fysisk forhindrer, at man kan lave ticet. Fx kan en modbevægelse til et blinke-tic være at spærre øjnene vidt op, så snart man mærker ticet er på vej.

Redaktør