Tourette-behandling i Børn og Unge, klinik 3

Beskrivelsen herunder gælder det typiske patientforløb for udredning og behandling af Tourettes syndrom   

​Henvisning

Egen læge skal henvise til udredning for Tourettes syndrom.

Besøgene i Børn og Unge, klinik 3: Tourette

Herunder er nævnt, hvad I bl.a. kan forvente ved de forskellige besøg.

Første besøg: læge

 • Generel undersøgelse og en neurologisk undersøgelse
 • Fokus på tics og øvrige symptomer 
 • Diagnosen Tourettes syndrom stilles ikke ved denne første samtale, det sker først senere ved diagnosesamtalen.

Andet besøg: sygeplejerske

 • Besøget finder sted inden for fire uger.
 • Gennemgang af "Tourette-blomsten" (se "Tourette-blomsten"):
  • Tics
  • Eventuelle ledsagetilstande som fx ADHD, raserianfald og søvnproblemer
 • Tics-scoring (hvor mange, hvor ofte, hvor komplekse)
 • Hvilke behandlingsmuligheder er der
 • Den tværfaglige tilgang i Børn og Unge, klinik 3: Tourette

Tredje besøg: speciallæge og evt. sygeplejerske

Besøget finder sted efter 2-3 mdr.

 • Diagnosesamtale om hvorvidt der er tale om Tourettes syndrom
 • + evt. ledsagetilstande
 • Behandlingsplan: ticstræning eller medicinsk behandling
 • Plan for det videre forløb

Efterfølgende besøg hos læge

 • Hvordan går det med behandlingen: Hvad er effekten? Er der bivirkninger?
 • Skal behandlingen ændres?
 • Behov for netværksmøder med skolen/ kommunen 

Efterfølgende besøg hos sygeplejerske

 • Opfølgning på aktuelle problemstillinger
 • Tics-scoring
 • Børn og unge i ticstræning: ugentligt møde med sygeplejerske (i afdelingen eller som telemedicinsk forløb)  
  • Kontrolbesøg efter endt ticstræning
 • Børn og unge i medicinsk behandling: medicinkontrol


Redaktør