Medicin-overforbrugs-hovedpine (MOH)

Medicin-overforbrugs-hovedpine (MOH) er hovedpine mere end 14 dage pr. måned, som skyldes et overforbrug af smertestillende medicin og/eller migræne-medicin.

​Hvem får MOH?

Personer, der allerede lider af hovedpinesygdom, kan få MOH, hvis de her et overforbrug af smertestillende medicin og/eller migrænemedicin i en længere periode.

Hvorfor får man MOH?

Typisk optræder MOH hos personer, hvis hovedpinesygdom af den ene eller anden grund er blevet værre. Dette kan medføre øget forbrug af smertestillende medicin og/eller migræne medicin. Hvis man tager mere medicin i en periode end man plejer (i flere måneder) kan den oprindelige hovedpine blive til MOH i stedet. 

Hvor meget medicin skal der til før man får MOH?

Der er meget, der tyder på, at børn og unge er ligeså følsomme over for at få MOH som voksne (men der mangler fortsat forskning på dette område).

Undersøgelser på voksne viser, at man kan få MOH, hvis man i en periode på tre måneder eller mere tager

  • almindelig smertestillende medicin (fx Panodil®, Ibuprofen®) i minimum 15 dage pr. måned - eller
  • migræne-medicin (fx Sumatriptan®) i 10 dage eller mere pr. måned.

Hvordan behandles MOH?

Behandlingen er fuldstændig medicinstop i 3 mdr. Det vil sige, at man ikke må tage almindelig smertestillende medicin eller migræne-medicin i denne periode.
Det er vigtigt, at man i medicinstop-perioden ikke tager smertestillende medicin. Det gælder også, hvis det gør ondt andre steder i kroppen.

Får man mange smerter under medicinstoppet, er der mulighed for, at man tager "akutmedicin", som er noget døsende medicin, som man falder i søvn af. 

Hvad er formålet med medicinstop?

Formålet med medicinstop er at afvænne kroppen fra et stort medicinoverforbrug. Når kroppen er afvænnet, ændrer den kroniske hovedpine sig typisk til en mere anfaldsvis hovedpine. 
Personen vil typisk få langt færre dage med hovedpine pr. måned. Selve hovedpineanfaldet kan også ændre styrke og karakter - fx kan kvalmen forsvinde.

Efter medicinafvænningen på 3 måneder virker den medicinske behandling igen. Man tager udgangspunkt i den hovedpine som eventuelt er tilbage. Det bliver muligt at opstarte korrekt smertestillende medicin og andre behandlingstiltag. 

Hvilke symptomer kan der være ved medicinstoppet?

Det er normalt, at man ved medicinstop kan opleve, at hovedpinen bliver forværret det første stykke tid.
Derudover kan man de første 2-10 dage risikere at opleve kvalme, opkastninger, søvnforstyrrelser, uro, angst, nervøsitet. Det kan føles ligesom influenza og vil som regel aftage lidt efter lidt.

Virker det?

Man kan ikke vide det, før man har prøvet det…..!
Hvis den kroniske hovedpine er MOH, vil hovedpinens hyppighed og styrke typisk aftage i løbet af uger til måneder. Er der fortsat uændret kronisk hovedpine efter 3 måneders medicinstop er hovedpinen ikke forårsaget af medicinen, men af selve den primære hovedpinesygdom og behandlingen planlægges herefter. 

Vores erfaring siger os, at hvert 2. barn vil få det markant bedre efter medicinstop.

Redaktør