Tolkebistand i Afdeling for Børn og Unge

​​​

​Hvis det er nødvendigt for behandlingen af barnet eller den unge, kan I gratis få en tolk stillet til rådighed.​​
Det er personalet på afdelingen, der afgør, om I har brug for en tolk, og som kontakter tolken. Redaktør