Besøg

Fri besøgstid

I Afdeling for Børn og Unge har vi fri besøgstid.​ 

Alle besøgende skal være raske. ​

S​ærligt for Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

Syge nyfødte og for tidligt fødte børn er særligt udsatte for smitte.

Søskende er meget velkomne i afsnittet. Alle andre besøgende skal være over 15 år.

Også her gælder, at alle besøgende skal være raske, og de må ikke have været udsat for smitsomme sygdomme.

Vi opfordrer alle til at være meget opmærksomme på at have en god håndhygiejne. Man bedes derfor både vaske hænder og benytte håndsprit, når man kommer ind på patientstuen på ​Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1.

Redaktør