Aktindsigt i journalen

Hvem kan få aktindsigt?​

Indehavere af forældremyndigheden har mulighed for at læse og evt. få en kopi af barnets journal (bortset fra tilfælde, hvor hensynet til barnet eller den unge vejer tungere).

En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har ret til at få oplysninger om sit barns helbredstilstand.

Sådan gør man

Ønskes du aktindsigt i dit barns journal, henvender du dig til personalet i det afsnit, hvor barnet har været indlagt, eller i det pågældende ambulatorium.​

​Unge over 15 år med NemID kan læse deres journal som e-journal på Sundhed.dk​

Se også denne pjece: Aktindsigt - for unge

Læs mere om aktindsigt 

Link til hospitalets generelle information om aktindsigt

Redaktør