Adgang til Min Sundhedsplatform

Du kan se, hvordan man får adgang til Min sundhedsplatform: 

  • som forælder til et barn under 15 år 
  • som patient fra 15 år 

Informationen ligger på kontaktsiderne for de enkelte sengeafsnit og klinikker.

Link til kontaktsiderne for Afdeling for Børn og Unge 

Redaktør