Nyt fra afdelingen


Hjernekassen på P1

Danmarks Radio: Hjernekassen på P1 28. oktober 2019 om Tourettes syndrom

Afd.læge Nanette Mol Debes, Afdeling for Børn og Unge, medvirker i udsendelsen

Hvad er Tourettes syndrom? Hvem var Tourette? Hvordan er det at leve med Tourettes syndrom? Hvad kan man gøre ved det?
(Oktober 2019)


Ny ledende oversygeplejerske

Sussie Bratbjerg Israelson har overtaget stillingen som ledende oversygeplejerske i Afdeling for Børn og Unge efter Merete Thomsen, som har valgt at gå på pension efter mange gode år i afdelingen.

Sussie Bratbjerg Israelson kommer fra en stilling som ledene oversygeplejerske i Psykiatrien, Region Sjælland.
(Juni 2018)


Velkommen til Legeheltene

Afdelingen har indgået aftale med Børneulykkesfonden om brug af ”legehelte”.
Legeheltene har fokus på leg og bevægelse hos indlagte børn. I første omgang bliver det Sengeafsnit 1 på 10. sal, som får glæde af legeheltene, men aftalen kan udvides til andre afsnit, hvis det bliver en succes.
Legeheltene er allerede på børne- og ungeafdelingerne på Odense Hospital og Hvidovre Hospital. Læs mere om "Legeheltene"


Foto: Børneulykkesfonden

(Maj 2018)


Børne- og Ungeambulatoriet i Arkaden (opgang 117), dele af Børne- og Ungeambulatoriet på 3. sal samt Center for Socialpædiatri (opgang 116) flytter pr. 27/11-17 

  • Børne- og Ungeambulatoriet i Arkaden flytter til opgang 81, etage 03 og skifter navn til Børn og Unge, klinik 2
  • Behandlngen af mave-tarm sygdomme og urinvejs- og nyresygdomme samt infektioner og luftvejslidelser flytter også til Børn og Unge, klinik 2, opgang 81, etage 03 
  • Center for socialpædiatri flytter til opgang 82, etage 03 og skifter navn til Børn og Unge, klinik 1

Alle tidligere udsendte mødedatoer og tider vil være de samme  - det er blot adressen, der er ændret.
Vi har sendt flyttebreve ud til alle vores patienter, men pga. tekniske problemer kan brevene være forsinket. Vi beklager meget, hvis dette skaber problemer. Der vil være hjælp til at finde de nye adresser, hvis man ikke har nået at modtage brevet. 
(November 2017)

Frivillige patientstøtter giver en hånd med i Børnemodtagelsen

Fremover er Røde Kors’ Patientstøtter klar til at støtte patienter og pårørende i Børnemodtagelsen i weekenden. 

       
       Helle Rasmussen er en af de frivillige patientstøtter fra Røde Kors,
       som patienter og pårørende kan møde i Børnemodtagelsen.

Der kan være tryk på i Børnemodtagelsen i weekenden, hvor mange børn, unge og deres forældre kommer ind. Derfor har afdelingen lavet en aftale med de frivillige patientstøtter fra Røde Kors, som fremover stiller op på weekendaftener og hjælper, hvor der er behov for det – typisk i venteværelset.
- Man lærer hurtigt at spotte, om der er nogen, der har brug for hjælp. Der kan være forældre, der har flere børn med, hvor vi lige giver en hånd med børnene. Forældrene får en kop kaffe, og børnene kan få saft eller en is, fortæller Helle Rasmussen, en af de frivillige patientstøtter fra Røde Kors.

Skaber tryghed

Helle er garvet patientstøtte på Herlev, hvor hun de sidste tre år har hjulpet patienter og pårørende med at finde vej rundt på hospitalet – fx fra forhallen og ud til afdelingerne. I Børnemodtagelsen handler det ikke om at finde vej, men mere om at skabe tryghed og støtte patienterne og de pårørende. Og hun er også klar til at tage en lille snak, hvis der er brug for det.
- Hvis nogen bliver utålmodige eller irriterede og undrer sig over, hvorfor de skal vente længere end andre, forklarer vi dem, at de ikke er glemt, og at det kommer an på, hvad man fejler, siger Helle.   

Støtter også i Akutmodtagelsen

Også Akutmodtagelsen på Herlev får nu gavn af patientstøtterne, som fra oktober er klar til at give en hjælpende hånd med på hverdagseftermiddage. På samme måde som i Børnemodtagelsen støtter de patienter og pårørende i ventearealerne, ligesom de gennem flere år også har gjort det på Akutklinikken på Gentofte.
Selvom patientstøtterne er til for patienter og pårørende, så vil personalet også komme til at mærke, at de er der. Fælles for patientstøtternes opgaver er dog, at de ikke overlapper med de opgaver, som det ansatte personale løser. 
(Tekst Christina Essemann-Beck, oktober 2017)

Ungegrupper i Børne- og Ungeambulatoriet

Ungegrupper er et nyt tilbud til unge i 8. og 9. klasse med Tourettes syndrom, hovedpine, astma eller diabetes om at møde andre unge i samme eller lignende situation og gennemgå et personligt udviklingsforløb.

                                  
                                           "Herlev - Lev her, Lev godt, Lev nu!"
Nogle aktiviteter foregår i små grupper, hvor alle har samme sygdom, og andre aktiviteter foregår i den store gruppe, hvor alle deltager.  
Målet med grupperne er, at de unge lærer at acceptere livet med en kronisk sygdom. Gennem accepten højnes livskvaliteten, og udbyttet af behandlingen forbedres.
Ungeteamet på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital, er uddannet i True North´s metoder i bl.a. at tage personligt lederskab og udvikling af eget potentiale. Derudover har teamet fået retten til at målrette metoderne til unge med en kronisk sygdom.
Projektet er støttet af Helsefonden.
Læs mere om Ungegrupperne...
(Oktober 2017)

 Storypanels på Sengeafsnit 2 på 20. etage

I foråret Sengeafsnit 2 mobile StoryPanels foldeskærme fra Silentia til opdeling af hver af de otte 2-sengsstuer og en mobilskærm på hjul til akutstuen. 
       
        StoryPanel på Sengeafsnit 2
Afdelingssygeplejerske Annemarie Tang  er glad for skærmene: ”Børn skal ikke have smerter. Derfor fokuserer vi meget på at smertedække dels med medicin og i høj grad også med drømmelege og positiv afledning. Derfor er det oplagt at indrette vores afdeling med StoryPanels. De fungerer både som afskærmning og afledning – og står altid klar lige ved hånden".
StoryPanels er designet med det formål at lindre smerter hos indlagte børn. Sygeplejersker og læger kan bruge skærmenes illustrationer til at skabe en positiv afledning og få det medicinske udstyr til at træde i baggrunden. Hver eneste detalje har det formål at skabe en positiv effekt. 
(August 2017)


Redaktør