Nyt fra afdelingen


Hjernekassen på P1

Link til Danmarks Radio: Hjernekassen på P1 28. oktober 2019 om Tourettes syndrom

Afd.læge Nanette Mol Debes, Afdeling for Børn og Unge, medvirker i udsendelsen

Hvad er Tourettes syndrom? Hvem var Tourette? Hvordan er det at leve med Tourettes syndrom? Hvad kan man gøre ved det?
(Oktober 2019)


Ny ledende oversygeplejerske

Sussie Bratbjerg Israelson har overtaget stillingen som ledende oversygeplejerske i Afdeling for Børn og Unge efter Merete Thomsen, som har valgt at gå på pension efter mange gode år i afdelingen.

Sussie Bratbjerg Israelson kommer fra en stilling som ledene oversygeplejerske i Psykiatrien, Region Sjælland.
(Juni 2018)


Velkommen til Legeheltene

Afdelingen har indgået aftale med Børneulykkesfonden om brug af ”legehelte”.
Legeheltene har fokus på leg og bevægelse hos indlagte børn. I første omgang bliver det Sengeafsnit 1 på 10. sal, som får glæde af legeheltene, men aftalen kan udvides til andre afsnit, hvis det bliver en succes.
Legeheltene er allerede på børne- og ungeafdelingerne på Odense Hospital og Hvidovre Hospital. Læs mere om "Legeheltene"


Foto: Børneulykkesfonden

(Maj 2018)


Bulatoriet

Ungegrupper er et nyt tilbud til unge i 8. og 9. klasse med Tourettes syndrom, hovedpine, astma eller diabetes om at møde andre unge i samme eller lignende situation og gennemgå et personligt udviklingsforløb.

                                  
                                           "Herlev - Lev her, Lev godt, Lev nu!"
Nogle aktiviteter foregår i små grupper, hvor alle har samme sygdom, og andre aktiviteter foregår i den store gruppe, hvor alle deltager.  
Målet med grupperne er, at de unge lærer at acceptere livet med en kronisk sygdom. Gennem accepten højnes livskvaliteten, og udbyttet af behandlingen forbedres.
Ungeteamet på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital, er uddannet i True North´s metoder i bl.a. at tage personligt lederskab og udvikling af eget potentiale. Derudover har teamet fået retten til at målrette metoderne til unge med en kronisk sygdom.
Projektet er støttet af Helsefonden.
Læs mere om Ungegrupperne...
(Oktober 2017)

 Storypanels på Sengeafsnit 2 på 20. etage

I foråret Sengeafsnit 2 mobile StoryPanels foldeskærme fra Silentia til opdeling af hver af de otte 2-sengsstuer og en mobilskærm på hjul til akutstuen. 
       
        StoryPanel på Sengeafsnit 2
Afdelingssygeplejerske Annemarie Tang  er glad for skærmene: ”Børn skal ikke have smerter. Derfor fokuserer vi meget på at smertedække dels med medicin og i høj grad også med drømmelege og positiv afledning. Derfor er det oplagt at indrette vores afdeling med StoryPanels. De fungerer både som afskærmning og afledning – og står altid klar lige ved hånden".
StoryPanels er designet med det formål at lindre smerter hos indlagte børn. Sygeplejersker og læger kan bruge skærmenes illustrationer til at skabe en positiv afledning og få det medicinske udstyr til at træde i baggrunden. Hver eneste detalje har det formål at skabe en positiv effekt. 
(August 2017)


Redaktør