Afdeling for Børn og Unge: et uddannelsessted

Vi har mange studerende 

Herlev Hospital er også et uddannelsessted. Der er mange i uddannelse inden for lægevidenskab, sygepleje og en række andre fag. Det kan derfor synes som om, at der i perioder er meget personale, men det er ikke alle, der har tilladelse til selvstændigt at varetage patientbehandlingen.

Redaktør