Kontaktinformation for IKKE-fagpersoner ved mistanke om overgreb

For forældre og fx øvrig familie ved mistanke om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb begået mod børn og unge


​Kontakt

Ved mistanke og bekymring om overgreb

Kontakt en af nedenstående

  • Egen læge/ 1813/ lægevagten
  • Socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet eller den unge bor
  • Politiet.


Redaktør