Diabetes-behandling i Børn og Unge, klinik 3

Vi behandler ca. 500 børn og unge og er dermed landets største behandlingssted for børn og unge med diabetes. Hvert år får vi omkring 60 nye børn med diabetes. Antallet stiger med ca. 3,5 % om året.

​​

​Læs om hvordan du forholder dig til dit barns diabetes i forhold til corona-virus

​​​​​​​

Diabetes-behandlingen i Børn og Unge, klinik 3, foregår i tæt samarbejde med Børn og Unge, sengeafsnit 2.
Link til siden Ny med diabetes

Kontakten med Børn og Unge, klinik 3, efter udskrivelsen fra Børn og Unge, sengeafsnit 2

I den første tid efter udskrivelsen fra hospitalet, skal I hver aften inden aftensmad ringe til "Hotline", så vi kan guide jer til, hvor meget insulin, der skal gives.
Når I føler jer parate til det, vurderer I selv hvor meget insulin, der skal gives.

Kontrol-besøg

De første 4-6 uger efter udskrivelsen skal I komme i Diabetes-enheden ca. en gang om ugen til et intensivt oplærings– og undervisningsforløb. Herefter er det hver 4. uge de næste 5 måneder. Det er vigtigt, at begge forældre deltager i disse besøg, og bedsteforældre er også velkomne.

Vores mål er, at I som forældre skal blive eksperter på jeres barns diabetes, så I selv kan regulere insulin og klare jer i hverdagen. Vi er konsulenter, som I til enhver tid kan kontakte.

På længere sigt skal I komme til kontrol 4-6 gange om året. 

Ved ankomsten

Når I kommer til Klinik 2, skal I henvende jer hos sekretæren i receptionen.

Børnene og de unge er tilknyttet Diabetes-enheden til 17-18 års alderen og henvises derefter til Steno Diabetes Center Copenhagen.

Dem I vil møde 

I Diabetes-enheden er vi et team omkring børnene og de unge. Teamet består af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, sekretær, diætist, psykolog og socialrådgiver. 

Vi gør, hvad vi kan, for at vores patienter bliver set enten af af den samme læge eller den samme sygeplejerske hver gang de kommer. 

Gensidige forventninger

I kan forvente af os, at vi i Diabetes-enheden

 • tager godt imod jer og jeres barn
 • vil give råd og vejledning i det omfang, I har brug for det
 • svarer på jeres mails så hurtigt som muligt
 • holder os opdateret med det nyeste inden for diabetesområdet

…..til gengæld forventer vi, at I

 • kommer til de aftalte kontrolbesøg
 • møder velforberedte til disse besøg:
  - medbringer blodsukkerapparat eller
    nedskrevne sukkertal
  - har spørgsmål skrevet ned hjemmefra
  - selv har forslag til insulin-reguleringen

Afbud

Af hensyn til andre bedes I melde afbud på tlf. 38 68 51 31 (tast 3) i så god tid som muligt. Udeblivelse eller for sent afbud kan medføre, at I først kan få en ny tid 2-3 måneder ud i fremtiden.

Ved udeblivelse uden afbud har vi pligt til at underrette jeres hjemkommune.​

Undervisning for skoler, institutioner, bedsteforældre og andre interesserede

Vi inviterer personale fra de berørte daginstitutioner, skoler, SFO'er o.l. samt bedsteforældre og andre interesserede til et kursus i at tackle hverdagen med et barn med diabetes.

Link til siden med tilmelding til diabetes-undervisningen

Forskning og udvikling

Diabetes er en kronisk sygdom, hvorfor der forskes meget på området. Behandlerne i Diabetesteamet har et bredt samarbejde med både danske og udenlandske hospitalsafdelinger, forskere og patientorganisationer samt medicinalindustrien og deltager aktivt i bestræbelserne på at finde årsagen til diabetes.

Vi bestræber os således hele tiden på at få ny viden om diabetes og på den baggrund kunne tilbyde en bedre behandling. I den forbindelse foregår der løbende forskningsprojekter/forsøg, som vi kan finde på at spørge, om I vil deltage i. Det er aldeles frivilligt, om man vil deltage i disse projekter og forsøg.

Link til siden om deltagelse i forskningsprojekter

Læs mere om den diabetesforskning, der foregår på afdelingen under Forskning

Danske Register for Børne- og Ungdomsdiabetes

Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes er organisatorisk placeret i tilslutning til Diabetesenheden, hvor registerkoordinatoren løbende indsamler data fra børn og unge fra hele landet. Der samarbejdes med 20 børneafdelinger i Danmark.

Formålet med registeret er at opnå en præcis viden om, hvor mange børn og unge der hvert år udvikler diabetes, og hvor mange unge diabetikere, der i alt findes i landet. Desuden er det væsentligt at få bedre viden om aldersfordelingen af nytilkomne tilfælde samt at få oplyst, om sygdommen er særlig hyppig i bestemte år eller i specielle geografiske områder.​​

Redaktør