Børne-neuro-centret

​For børn og unge med bevægelseshandicap og specielle nerve- og hjernelidelser.

Afsnittet rummer tillige Region Hovedstadens behandlingstilbud til psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og unge op til 18 år

Børne-neuro-centret ligger i Børn og Unge, klinik 3

Børnene i Børne-neuro-centret

Vi udreder og behandler og sørger for koordinering og opfølgning på børn med specielle sygdomme - det kan fx være:

  • Spastiske lammelser (cerebral parese)
  • Muskelsygdomme
  • Kromosom-forandringer
  • Andre ting som gør at barnet er forsinket i sin fysiske og/eller psykiske udvikling

Vi modtager også børn der har været indlagt i afdelingen af forskellige årsager, og som har behov for yderligere udredning, kontrol, og behandling.

Ved ankomsten

Når I kommer, skal I henvende jer i receptionen i Børn og Unge, klinik 3.

Medbring​

Når I kommer, bedes I medbringe relevante udtalelser/papirer fra fx fysioterapeut, andet hospital, skole eller daginstitution.

Dem I vil møde

Afsnittets personale består af  læger, sygeplejersker, sundhedsplejerske, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt lægesekretærer.

Dem vi arbejder sammen med

Vi arbejder tæt sammen med socialrådgiver, skolelærer, talepædagog, diætist, psykolog samt speciallæger fra andre specialer, fx ortopæd-kirurger, håndkirurger, neurokirurger og fysiurger som ser børnene hos os. 

Herudover samarbejder vi med forskellige børneinstitutioner og skoler for børn med særlige behov. 

I tilfælde af afbud

Hvis I bliver forhindret i at komme, bedes I melde afbud i god tid på tlf. 38 68 51 31 (tast 3), så andre kan komme til i stedet.

I skal vide at hvis I melder afbud, kan der gå op til flere måneder inden I kan få en ny tid. Udeblivelse uden afbud tager vi som udtryk for, at kontrollen ikke er nødvendig, og afslutter forløbet. 

Redaktør