Observations-indlæggelse i Børn og Unge, sengeafsnit 1

​For mange børn og unge fylder smerter eller andre symptomer så meget, at det kan være svært at leve en normal hverdag. Man kan måske ikke passe sin skole, være sammen med sine venner eller gå til fritidsaktiviteter, som man plejer. Det påvirker ofte hele familien. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Børn og unge til observations-indlæggelse

En observations-indlæggelse foregår i Børn og Unge, sengeafsnit 1: Center for Socialpædiatri, og varer typisk 2 uger. Man er hjemme i weekenden. 

Børn og unge, der bliver indlagt til observation, oplever fx

  • ondt i maven eller hovedet
  • ondt i led og muskler
  • udtalt træthed
  • svimmelhed eller besvimelsesanfald
  • føleforstyrrelse eller lammelse
  • søvnforstyrrelse
  • spiseforstyrrelse
  • dårligt reguleret diabetes eller astma
  • andre lidelser, der gør, at man ikke kan fungere, som man skal i hverdagen

Børnen og de unge kommer hos os, fordi man ikke hidtil har kunnet finde forklaringer på disse symptomer - det betyder dog på ingen måde, at symptomerne, fx smerterne, ikke er reelle.

Under indlæggelsen observerer vi løbende barnets/ den unges adfærd og relation til forældre, medindlagte børn og unge samt personale.

Børn og unge i skolealderen går dagligt i skole på Skolen på Herlev Hospital, hvor specialuddannede lærere observerer faglige og sociale styrker og udfordringer.
Læs om skolen på Herlev Hospital
Se billeder fra Skolen på Herlev Hospital


Samarbejdet omkring børnene og de unge

I Center for Socialpædiatri arbejder vi ud fra den tankegang, at det ikke er tilstrækkeligt kun at behandle barnet eller den unge for fx hovedpinen og ondt i maven.
En del af behandlingen består i at mindske eller fjerne det, der er årsag til sygdommen, og styrke det, der vil øge trivslen og livskvaliteten hos barnet eller den unge.

Det kan tage lang tid og kræver, at dem, der omgiver og kender barnet, arbejder sammen. Derfor har vi et tæt samarbejde med forældre, pædagoger, lærere, sundhedspersoner og sagsbehandlere i hjemkommunen.

Dem I vil møde

Vi er sygeplejersker, sosu-assistenter, læger, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, sekretærer, skolelærere samt  fysio- og ergoterapeuter.
Desuden samarbejder vi med børnepsykiatere, sundhedsplejersker samt social- og sundhedsforvaltningen.

Henvisning til observations-indlæggelse

Det er egen læge, der skal henvise til en observationsindlæggelse i Børn og Unge, sengeafsnit 1: Center for Socialpædiatri

Redaktør