Børn og Unge, sengeafsnit 1

​I Børn og Unge, sengeafsnit 1 tager vi os primært af børn med diabetes og børn og unge der er indlagt i Center for Socialpædiatri.

​​​​

Hvilke børn undersøger og behandler vi?

Vi modtager børn og unge i alderen fra 0 til og med 17 år. Nogle børn og unge fortsætter i et forløb i Børn og Unge, klinik 1 efter der er kommet hjem igen.
Vi har 14 sengepladser til børn og unge, som er indlagt med diabetes, eller som er indlagt i Center for Socialpædiatri.​

5-døgnsafsnit

Vi har døgnåbent mandag til fredag. Afsnittet lukker fredag klokken 14.00. De børn der måtte have brug for at være indlagt i weekenden, flyttes til Børn og Unge, sengeafsnit 2 for at være der i weekenden.

Adgang for pårørende

Link til aktuelle retningslinjer for adgang til Børn og Unge, sengeafsnit 1

Samarbejdet med børn og forældre

Vi vejleder og underviser børnene og forældrene i relevante observationer og sygdomme. Vi instruerer i specielle former for medicinadministration.

Vi har et godt undervisningsprogram for diabetikere og deres familier, det være sig ”nye” diabetikere eller opfriskningskursus for ”gamle” diabetikere, det foregår i samarbejde med Børn og Unge, klinik 2 og Skolen på Herlev Hospital. 

Afsnittets fysiske rammer

Hver stue har bad og toilet, og der er mulighed for, at en forælder kan sove ved siden af barnet på en drømmeseng.
Den forælder, der overnatter sammen med barnet, tilbydes mad til alle måltider. Derudover er der mulighed for at have egne medbragte madvarer og drikkelse i køleskab.

Måltider i afsnittet

Vi får maden fra hospitalets Nordiske Køkken. I samarbejde med køkkenet er maden tilpasset børnene og de unges behov. 

Der serveres fra en buffet i afsnittet på flg. tidspunkter:​​

  • Morgenmad kl. 8.15 - 8.45
  • Frokost kl. 12.15 - 12.45
  • Aftensmad kl. 17.15 - 17.45

Dem I kan​ møde

Vi er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sekretærer og læger.
Desuden har vi et godt tværfagligt samarbejde med vores Diabetesambulatorium, psykolog, socialrådgiver, diætist, skolelærere, tolke, fysio- og ergoterapeuter, børnepsykiater, sundhedsplejersker samt social og sundhedsforvaltningen.

Redaktør