Børn og Unge, klinik 1/ Center for Socialpædiatri

​I Klinik 1/ Center for Socialpædiatri (CFS) modtager vi børn og unge med sygdomsmæssige tegn på, at de ikke trives og har godt.

​​​​​​​​​

​Børnene og de unge i CFS

Der kan være mange årsager til, at et barn eller en ung ikke trives, og alle børn har ikke lige meget modstandskraft. 

Det kan fysisk vise sig på forskellige måder - man kan fx lide af:

  • ondt i maven
  • ondt i led og muskler
  • hovedpine
  • svimmelhed
  • søvnforstyrrelse
  • spiseforstyrrelse
  • andre lidelser der gør, at man ikke kan fungere som man skal i hverdagen.

Samarbejdet omkring børnene og de unge

I centeret arbejder vi ud fra den tankegang, at det ikke er tilstrækkeligt kun at behandle barnet eller den unge for fx hovedpinen og ondt i maven. 
En del af behandlingen består i at mindske eller fjerne det, der er årsag til sygdommen, og styrke det, der vil øge trivslen og livskvaliteten hos barnet eller den unge.

Det kan tage lang tid og kræver, at dem, der omgiver og kender barnet, arbejder sammen. Derfor har vi et tæt samarbejde med barnets forældre, pædagoger, lærere, sundhedspersoner og sagsbehandlere.

CFS

Center for Socialpædiatri består af:

  • Børn og Unge, klinik 1, hvor børn og unge bliver fulgt i kortere eller længerevarende forløb. Klinikken har åbent i dagtiden på hverdage. 

  • Børn og Unge, sengeafsnit 1, hvor børn og unge kan blive indlagt akut eller komme til en planlagt indlæggelse, en såkaldt observations-indlæggelse.

Vi har en skole i afdelingen med specialuddannede lærere. Her kan børn og unge i skolealderen tilbydes skoletræning, eller de kan gå der i forbindelse med en observations-indlæggelse.

Adgang for pårørende

Link til aktuelle retningslinjer for adgang til Børn og Unge, sengeafsnit 1 + Børn og Unge, klinik 1.

Dem I kan møde

Vi er sygeplejersker, sosu-assistenter, læger, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, sekretærer, skolelærere samt fysio- og ergoterapeuter. 
Desuden samarbejder vi med børnepsykiatere, sundhedsplejersker samt social- og sundhedsforvaltningen.​

I tilfælde af afbud

Hvis I bliver forhindret i at komme, bedes I venligst melde afbud i god tid, så andre kan komme til i stedet. Ring til os på tlf. 38 68 51 31 (tast 1), alle hverdage kl. 8.00-15.00.
Redaktør