Vejledninger og instrukser

Vejledninger og instrukser, gældende for Afdeling for Børn og Unge, ligger på VIP, som er Region Hovedstadens dokumentstyringssystem​.
Link til VIP (se Herlev og Gentofte Hospital, Børne- og Ungeafdelingen)
Redaktør