Fundamentals of Care (FoC)

​I Afdeling for Børn og Unge lægger vi stor vægt på, at vores børn og familier bliver mødt af personalet som de enkeltindivider, de er. For at understøtte denne proces har vi siden 2018 arbejdet med udgangspunkt i begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC).

Begrebsramme

Fundamentals of Care (herefter FoC) er en teoretisk begrebsramme, udviklet på baggrund af erfaringer fra patienter, pårørende og sygeplejersker.  FoC tager udgangspunkt i planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje og bygger på Virginia Hendersons oprindelige tænkning om sygeplejefagets centrale opgaver. Det vil sige, at FoC er en ”back to basic-model”, som sætter rammerne for den basale sygepleje. 

Begrebsrammen for FoC rummer 3 dimensioner: 

  1. "Etablering af relationen" - hos os til både barn og forældre
  2. "Integrering af sygeplejen" - herunder fysiske opgaver, psykosociale opgaver og relationelle opgaver
  3. "Konteksten for sygepleje" - Den organisatoriske såvel som den politiske kontekst, som sygeplejen tager afsæt i. 

For en nærmere præsentation af begrebsrammen, se artiklerne, der henvises til herunder. 

FoC i Afdeling for Børn og Unge

Vi arbejder hele tiden struktureret med, hvordan vi bruger FoC aktivt i vores hverdag, og hvordan vi med nærvær, tillid og opmærksomhed kan møde vores patienter. FoC danner rammen for vores tænkning i hele organisationen fra den øverste del af ledelsen til sygeplejerskerne ude i de enkelte afsnit. 

Implementeringsprocessen har været efterspurgt flere steder i landet. Særligt har andre afdelinger været nysgerrige efter vores erfaringer med helt konkret at arbejde med FoC på praksisniveau.  

Visionen

Vi er ikke i mål endnu, og det store arbejde fortsætter. Personalet har god erfaring med afholdelse af sygeplejekonferencer, som giver mulighed for at drøfte cases og arbejde med oversættelse af FoC-begrebsrammen. Det er blevet en naturlig måde, hvorpå begrebsrammen og praksis kan tales ind i hinanden. Visionen er at gøre den basale sygepleje vigtig igen og sætte en tydelig sygeplejefaglig retning.

Publikationer

Redaktør