Corona-virus og børn og unge med kronisk sygdom

Generelt om corona og børn og unge med kronisk sygdom

Analyser af sygdomstilfældene frem til nu viser en meget lav risiko for, at børn bliver smittet. Og bliver børn smittet tyder data på, at børn bliver mindre syge end voksne.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen dog, at børn, der lider af moderat eller svær kronisk sygdom, betragtes som værende i særlig risiko.

Selvom dit barn betragtes som i særlig risiko, er der aktuelt ingen specielle corona (COVID-19) forholdsregler for dit barn eller jeres familie. 

I skal sørge for god håndhygiejne og bliv hjemme i det omfang, det er muligt. Det er vigtigt at I holder jer opdateret og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Link til Sundhedsstyrelsen:  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

13. marts 2020

Redaktør