Adgang for pårørende i Afdeling for Børn og Unge

​For at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens hygiejneråd i forhold til corona-virus har vi som udgangspunkt nedenstående retningslinjer i afdelingen.

Gældende pr. 15. april 2021

Hele afdelingen

Omstændighederne i de enkelte afsnit kan variere og hurtigt ændre sig, så følg venligst altid opslagene og personalets anvisninger.

Kun efter særlig aftale med personalet kan der fraviges fra nedenstående retningslinjer.

Spørg endelig personalet i de enkelte afsnit, hvis du er i tvivl om noget.   

Børne- og Ungemodtagelsen

OBS! Op til 2 forældre eller andre ledsagere.

Brug af mundbind

 • Krav om brug af engangsmundbind, dog valgfrit for børn under 12 år.

Børn og Unge, klinik 1, 2 og 3

OBS! Op til 2 forældre eller andre ledsagere - de samme hver gang.

 • Gå først ind lige før jeres aftale.

Brug af mundbind

 • Krav om brug af engangsmundbind, dog valgfrit for børn under 12 år.

Børn og Unge, sengeafsnit 1

OBS! Ledsagelse og besøg af op til 2 faste pårørende.

Brug af mundbind

 • Krav om brug af engangsmundbind, dog valgfrit for børn under 12 år.
  Se opslag i afsnittet

Børn og Unge, sengeafsnit 2

OBS! Ledsagelse og besøg af op til 2 faste pårørende.

Brug af mundbind

 • Krav om brug af engangsmundbind, dog valgfrit for børn under 12 år.
  Se opslag i afsnittet

Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

OBS! Begge forældre kan være på stuen samtidigt, kun én forælder kan overnatte.
Besøg af andre er ikke tilladt.

Brug af mundbind

 • Krav om brug af engangsmundbind
  Se opslag i afsnittet

Behandling af Nyfødte, klinik 1

OBS! Op til to forældere pr. barn.

Brug af mundbind

 • Både i  og udenfor afsnittet: Forældre skal bære engangsmundbind.
Redaktør