Adgang for pårørende i Afdeling for Børn og Unge

​For at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens hygiejneråd i forhold til corona-virus har vi som udgangspunkt nedenstående retningslinjer i afdelingen.

Gældende pr. 16. september 2020

Hele afdelingen

Omstændighederne i de enkelte afsnit kan variere og hurtigt ændre sig, så følg venligst altid opslagene og personalets anvisninger.

Kun efter særlig aftale med personalet kan der fraviges fra nedenstående retningslinjer.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget.   

Børne- og Ungemodtagelsen

  • Én forælder eller anden ledsager.

Børn og Unge, klinik 1, 2 og 3

  • Én forælder eller anden ledsager - den samme hver gang.

Børn og Unge, sengeafsnit 1 og 2

  • Kun besøg af forældre.  

Behandling af Nyfødte

  • Begge forældre kan være på stuen samtidigt, kun én forælder kan overnatte.
    Besøg af andre er ikke tilladt.
Redaktør