Adgang for pårørende i Afdeling for Børn og Unge

​For at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens hygiejneråd i forhold til corona-virus har vi som udgangspunkt nedenstående retningslinjer i afdelingen.

Gældende pr. 9. oktober 2020

Hele afdelingen

Omstændighederne i de enkelte afsnit kan variere og hurtigt ændre sig, så følg venligst altid opslagene og personalets anvisninger.

Kun efter særlig aftale med personalet kan der fraviges fra nedenstående retningslinjer.

Spørg endelig personalet i de enkelte afsnit, hvis du er i tvivl om noget.   

Børne- og Ungemodtagelsen

OBS! Én forælder eller anden ledsager.

Brug af mundbind

  • Voksne + børn (hvis muligt) skal bruge mundbind.

Børn og Unge, klinik 1, 2 og 3

OBS! Én forælder eller anden ledsager - den samme hver gang.

  • Gå først ind lige før jeres aftale

Brug af mundbind

  • Voksne + børn (hvis muligt) skal bruge mundbind

Børn og Unge, sengeafsnit 1

OBS! Kun besøg af forældre - og kun én forælder ad gangen 

Brug af mundbind

  • I selve afsnittet: Voksne + børn behøver ikke bære mundbind ved negativ corona-test
  • Uden for selve afsnittet, fx området ved elevatorerne og andre steder på hospitalet: Voksne + børn (hvis muligt) skal bære mundbind

Børn og Unge, sengeafsnit 2

OBS! Kun besøg af forældre - og kun én forælder ad gangen

Brug af mundbind

  • I fællesområder i og uden for afsnittet: Voksne + børn (hvis muligt) skal bære mundbind
  • På stuen: Hvis der foreligger en negativ corona-test, kan mundbindet tages af

Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

OBS! Begge forældre kan være på stuen samtidigt, kun én forælder kan overnatte.
Besøg af andre er ikke tilladt.

Brug af mundbind

  • I selve afsnittet: Forældre til det indlagte barn behøver ikke bære mundbind ved negativ corona-test
  • Uden for selve afsnittet, fx området ved elevatorerne og andre steder på hospitalet: Forældre til det indlagte barn skal bære mundbind

Behandling af Nyfødte, klinik 1

OBS! Én forælder pr. barn - den samme hver gang.

Brug af mundbind

  • Både i  og udenfor afsnittet: Forældre skal bære mundbind
Redaktør