Adgang for pårørende i afdelingen

​For at begrænse risikoen for corona-smitte har vi begrænset adgang i afdelingen.

Adgang for pårørende i Afdeling for Børn og Unge

Udover vores patienter er kun de herunder nævnte ledsagere velkomne i afdelingen. 
Børne- og Ungemodtagelsen

  • Én forælder eller anden ledsager.

Børn og Unge, klinik 1, 2 og 3

  • Én forælder eller anden ledsager.

Børn og Unge, sengeafsnit 1 og 2

  • Én forælder eller anden ledsager ad gangen.
    Ingen søskende eller andre besøgende. 

Behandling af Nyfødte

  • Begge forældre kan være på stuen samtidigt, kun én forælder kan overnatte.
    Ingen søskende eller andre besøgende. 

OBS!

Kun efter særlig aftale med personalet kan der fraviges fra ovenstående retningslinjer.

Redaktør