Socialrådgiverne

​Det kan være virkelig svært at have et kronisk sygt barn eller et barn indlagt på Afdeling for Børn og Unge - socialrådgiverne kan støtte med råd og vejledning

​Vi kan rådgive og vejlede om:

 • Dækning af merudgifter pga. barnets sygdom/handicap 
 • Dækning af løntab ved medindlæggelse eller pasning af barnet hjemme 
 • Hjælpemidler
 • Problemer med arbejde pga. barns sygdom
 • Hjælpeforanstaltninger hjemme. . . . og mange andre ting

​Tavshedspligt

Som socialrådgivere har vi tavshedspligt. Det betyder, at vi altid indhenter din tilladelse, før vi kontakter en myndighed el.lign. uden for hospitalet.

Underretningspligt

Vi har ifølge Lov om Social Service § 153 pligt til at kontakte kommunen, hvis vi får kendskab til særlige behov for støtte hos et barn eller ung under 18 år. Denne underretningspligt omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Kontakt

Er barnet tilknyttet Center for Socialpædiatri:

 • Socialrådgiver Trine Jakobsen
  Telefon: 38 68 50 52, mandag - torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13
  E-mail: Skriv sikkert til Trine Jakobsen 
  Du kan også bede personalet om at kontakte Trine.

​​Er barnet tilknyttet Touretteklinikken, Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1 eller Center for socialpædiatri:

 • Socialrådgiver Alberta Scotti
  Telefon: 38 68 16 62, mandag - torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13
  E-mail: Skriv sikkert til Alberta Scotti
  Du kan også bede 
  personalet om at kontakte Alberta.

Redaktør