Psykologerne

​Afdeling for Børn og Unge har 3 psykologer ansat. De er knyttet til Hovedpine-enheden, Touretteklinikken, Diabetesfunktionen, Center for Socialpædiatri samt Behandling af Nyfødte.

Derfor har vi vores egne psykologer​​​​​

Det kan være svært belastende, når ens barn rammes af sygdom/fysiske symptomer. Ofte påvirker det hele familien. De psykiske reaktioner kan være svære for familierne at håndtere og rumme, så derfor har vi tre psykologer ansat. De kan tilbyde børnene og de unge og deres familier støtte undervejs i forløbet.

Hvem kan få hjælp af psykologerne?

Psykologerne tilbyder hjælp til familier med

  • et kronisk sygt barn
  • et barn med kroniske smerter
  • et barn med funktionelle symptomer
  • et barn udsat for omsorgssvigt og overgreb

Henvisning til samtaler med psykologen kræver altid accept fra forældrene.

Hvad kan psykologerne hjælpe med?

Psykologerne hjælper alene med psykiske problemstillinger, der har relation til børnenes fysiske sygdom eller symptomer.

Hvordan hjælper psykologerne?

Psykologerne varetager forskellige funktioner i forhold til forskellige patientgrupper.
 De er en del af det tværfaglige team, der omgiver barnet eller den unge​​. De deltager i drøftelserne omkring udredning og behandling.

Har man sagt "Ja tak" til støtte fra en af psykologerne, kan hun ved behov hjælpe ved at:

  • deltage i samtaler med læge og sygeplejerske
  • afholde individuelle samtaler med barnet og/eller familien (OBS! Der er kun tale om korte samtaleforløb)
  • lave psykologiske undersøgelser og testning
  • være med til at understøtte en henvisning til andre sektorer.

Hvor foregår samtalerne?

Næsten alle samtaler og undersøgelser foregår i psykologernes eget samtalerum, der er indrettet til at skabe tryghed for børn, de unge og deres familier – fx er der ikke noget hospitalsudstyr, og psykologerne har heller ikke kittel på.

Hvordan kommer du i kontakt med psykologerne?

Du skal have en henvisning fra personalet på et af vores sengeafsnit/ klinikker for at dit barn eller I som familie kan komme til at tale med en af psykologerne på Afdeling for Børn og Unge. 

Redaktør