Temadag om Tourettes syndrom, funktionelle tics og PANDAS

Temadag for lærere, pædagoger, talepædagoger, psykologer/ PPR og socialrådgivere

Onsdag den 28. september 2022
kl. 9-15
Online (Zoom-møde)

Indhold

Vi vil gerne skabe fokus på barnet og den unge med Tourettes syndrom, funktionelle tics eller PANDAS. Temadagen vil give en øget viden om  sygdommene, medicinske og ikke-medicinske behandlingsprincipper, og hvordan symptomerne skal håndteres i dagligdagen.

Med udgangspunkt i forskningen og udviklingen på området ønsker vi at belyse, hvad vi som fagprofessionelle særligt skal være opmærksomme på, når vi møder et barn eller en ung med Tourettes syndrom, funktionelle tics eller PANDAS - hvordan vi kan støtte barnet/den unge og familien ved at styrke det tværfaglige samarbejde og ved at arbejde ud fra et helhedsorienteret syn.

Det tværfaglige Tourette-team vil på dagen holde oplæg om følgende emner:

  • Tourettes syndrom, funktionelle tics og PANDAS: symptomer, årsag, behandling og prognose
  • Håndtering i skolen
  • Oplæg fra familier
Der vil være god tid til spørgsmål og fællesdiskussioner.

​Hvem er vi?

Tourette-teamet ​​i Børn og Unge, klinik 3, tilser og følger omkring 1000 børn og unge med Tourettes syndrom og andre ticslidelser fra hele landet. 
Vores arbejde bygger i høj grad på tværfaglighed mellem læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver samt samarbejde med psykiatrien og psykiatrisk konsulent.

Pris

Temadagen koster 1000 kr.

Tilmeld​ing​

Tilmeldingsfristen er overskredet.
Har du tilmeldt dig, vil du modtage en mail med et link til Zoom-mødet tirsdag den 27. september.

OBS! Vi beder dig være opmærksom på, at tilmeldingen er  bindende.  ​

Har du spørgsmål til dagen?

Du er velkommen til at kontakte sygeplejerske Judy Grejsen tirsdag kl. 13-14 på tlf​. 38 68 51 15.

Med venlig hilsen

Tourette-teamet
​Børn og Unge, klinik 3

Redaktør