Telemedicin til børn med svær ukontrolleret astma – et feasibility studie

​Periode

2018-2019

Deltagere

Børn og unge med svær astma i astmaklinikken i Børne- og Ungeafdelingen. Vi har de deltagere, vi skal bruge.

Formål

Internationalt er astma den hyppigste kroniske sygdom hos børn, i Danmark har 10-20 % af alle børn astma. Moderat til svær astma hos børn og unge kan medføre nedsat funktionsniveau og lungefunktion samt dårlig livskvalitet. Nationale- og internationale studier har vist, at børns livskvalitet bliver stærkt forringet, når deres astma ikke er velkontrolleret.

Det overordnede formål med dette studie er at få erfaringer med brug af den telemedicinske tablet hos en lille gruppe børn med moderat til svær astma. Feasibilty-studiet kan således danne grundlag for en større kvantitativ undersøgelse. 

Hvad skal deltagerne?

I projektperioden vil hver patient der deltager få en telemedicinsk tablet stillet til rådighed i 6 uger. Projektsygeplejersken vil have daglig telemedicinsk kontakt med de inkluderede børn, 2 gange om dagen på hverdage i 6 uger.

Redaktør