Hvilke faktorer har betydning for erfarne sygeplejerskers tilfredshed med jobbet?

​Periode

2018 - 2019

Deltagere

Sygeplejersker på Afdeling for Børn og Unge kan deltage i dette internationale multicenter-interview-studie.

Formål

Både internationalt og nationalt er der store udfordringer med mangel på sygeplejersker. Derfor er det vigtig at få belyst, hvad der gør arbejdslivet attraktivt for erfarne sygeplejersker.
I dette studie ønsker vi at få indblik i, hvilke faktorer som har betydning for at erfarne sygeplejersker forbliver i deres speciale.

Redaktør