Tvillingestudie

​Periode

Fra 2016.

Deltagere

Alle tvillinger registreret i Dansk Tvillingeregister, som har tics eller Tourettes syndrom.

Formål

Årsagen til Tourettes syndrom er endnu ikke kendt, men der er ingen tvivl om, at Tourettes syndrom er arvelig. Den måde Tourettes syndrom arves på er endnu ikke helt kendt. Der er sandsynligvis flere kromosomer involveret. Dette gør, at det er mere besværligt at lave de såkaldte genetiske analyser, hvor man undersøger de genetiske årsager, og hvordan en sygdom nedarves. Det er desuden sandsynligt, at andre faktorer, der ikke er genetiske, har indflydelse på udviklingen af Tourettes syndrom. 

Enæggede tvillinger har nøjagtig samme gener, mens tveæggede tvillinger har samme gener til fælles som almindelige helsøskende. Derfor vil sandsynligheden for at finde den genetiske årsag til Tourettes syndrom øges ved at tage blodprøver fra tvillinger, hvor mindst en tvilling har Tourettes syndrom, og fra deres forældre og evt. relevante familiemedlemmer. 

Med vores studie håber vi at kunne finde nogle af de faktorer, der bidrager til udviklingen af Tourettes syndrom. Det vil kunne bidrage til en bedre forståelse af sygdommen, og vi vil blive bedre til at vejlede familierne. Forhåbentlig vil undersøgelserne også give mulighed for udvikling af nye behandlingsmuligheder.

Redaktør