Tourettes syndrom - undersøgelse af det kliniske forløb

​Periode

Projektet blev afsluttet i maj 2017

Deltagere

Vi har undersøgt en stor gruppe børn og unge, der blev rekrutteret i Touretteklinikken på Børne- og Ungeafdelingen i perioden 2005-07 og 2011-13. 

Formål

Vores opfølgningsstudie af børn og unge med Tourette syndrom har undersøgt det kliniske forløb af Tourettes syndrom gennem (1) tics og ledsagetilstande fra barn til ung voksen, (2) forekomsten af samtidige psykiske lidelser, (3) den tics-relaterede funktionsnedsættelse, (4) udviklingen af Tourette-type og faktorer, der kan forudsige det forventede forløb af Tourette syndrom samt (5) psykosociale faktorer og livskvalitet. 

Ved den første undersøgelse i 2005-2007 deltog 314 børn og unge i alderen 5 til 19 år, og ved opfølgningen 6 år senere i 2011-13 blev 227 deltagere i alderen 11 til 26 år undersøgt igen. 

Vi samarbejder med psykologer omkring den kognitive udvikling, dvs. bl.a. evnen til at undertrykke en allerede igangsat handling, den visuelle opmærksomhed, tidsopfattelsen, sproglige og matematiske evner og finmotorik (link til den del af projektet). Ligeledes samarbejder vi med Kennedy Centret om genetiske forklaringer på Tourettes syndrom.

Redaktør