Ticstræning

​Periode

Fra 2013, løbende nye deltagere.

Deltagere

Alle børn og unge diagnosticeret med Tourettes syndrom eller kroniske motoriske eller vokale tics, som følges på Tourette-klinikken på Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital og får ticstræning.

Formål

Ticstræning er blevet førstevalg i behandlingen af tics fremfor medicinsk behandling. Ved ticstræning lærer barnet/den unge at undertrykke tics. Vi har tilbudt denne behandlingsmetode siden 2013, og den har vist sig at være meget effektiv. 

Igennem de seneste år har vi tilbudt ticstræning via telemedicin og vi ønsker at få mere erfaring i at tilbyde ticstræning i små grupper. Vi vil løbende evaluere effekten af ticstræningen på sværhedsgraden af tics, ledsagesymptomer og livskvalitet. Derudover vil vi løbende sammenligne almindelig ticstræning med ticstræning via telemedicin og ticstræning i grupper.

Hvad skal deltagerne?

Alle ticstræningspatienter bliver rutinemæssigt screenet med forskellige spørgeskemaer, bl.a ticsscoringsskema og livskvalitetsskema. Disse resultater registreres i en database. 

Redaktør