Søvnforstyrrelser og melatonin blandt børn og unge med neurologiske sygdomme – Morpheus trial

​Periode

Efterår 2018 til efterår 2023

Deltagere

Børn og unge med Tourettes syndrom, cerebral parese og spændingshovedpine, som følges på Afdeling for Børn og Unge på Herlev Hospital

Formål

Søvnforstyrrelser er hyppige og stigende blandt børn og unge med neurologiske og psykiatriske sygdomme. Stabil søvn-vågen rytme er centralt for dagsfunktionen inklusiv sundhed, adfærd, kognitiv funktion, indlæring og sociale relationer.  

Søvn kan forbedres med både nonfarmakologiske (ikke-medicinske), søvnhygiejniske tiltag og/eller ved brug af det søvnfremmende hormon melatonin.  Forbruget af melatonin er gennem de seneste 5 år steget med næsten 100 % blandt de 0-17 årige. Imidlertid er der kun sparsom evidens vedrørende behandling med melatonin, både med hensyn til indikation, dosis og behandlingsvarighed. 

Der findes forskellige søvnspørgeskemaer til brug for vurdering af søvnproblemer, men der er hverken validerede danske pædiatriske søvnspørgeskemaer eller international konsensus.

Med dette projekt ønsker vi at øge viden om indikation, dosering, farmakodynamik, effekt, bivirkninger og langtidseffekter af behandling med melatonin blandt børn og unge, hvilket vil føre til en mere evidens-baseret og individualiseret behandling af børn og unge. 

Derudover vil vi udvikle og validere et dansk søvnspørgeskema til børn og unge, som vil gøre det muligt at screene pædiatriske patientpopulationer for tilstedeværelse af søvnforstyrrelser. Dette vil resultere i en hurtigere og mere målrettet undersøgelse og optimering af behandlingsmulighederne. Resultaterne af undersøgelsen vil danne basis for udviklingen af nationale retningslinjer for undersøgelse og individualiseret behandling af søvnforstyrrelser hos børn og unge.


Redaktør