PANDAS

​PANDAS = Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infections

​Periode

Planlægningsfasen starter efteråret 2018. Projektet forventes afsluttet efteråret 2021.

Deltagere

Alle børn og unge med formodet PANDAS fra hele landet.

Formål

I de senere år er flere neurologiske og neuropsykiatriske sygdomme blevet foreslået at have en autoimmun og postinfektiøs årsag. Et eksempel er PANDAS (), som er defineret som pludseligt indsættende autoimmun sygdom med OCD (Obsessive Compulsive Disorder) og/eller tics associeret med gruppe A beta-hæmolytiske streptokokker. PANDAS er en omdiskuteret diagnose, men har igennem de seneste år fået stigende opmærksomhed blandt sundhedsprofessionelle.

Formålet med dette studie er at øge viden og skabe evidens omkring PANDAS/PANS vedrørende årsagen, diagnosticering, behandling, prognose og livskvalitet. 

Hvad skal deltagerne?

Deltagelse indebærer udfyldelse af spørgeskemaer, blodprøver, neuropsykologisk undersøgelse og MR scanninger af hjernen.

Redaktør