Hovedpine hos børn og unge

​Periode

September 2018 til september 2021.

Deltagere

Alle børn og unge, som er diagnosticeret med migræne med eller uden aura, spændingshovedpine, medicinoverforbrugshovedpine og posttraumatisk hovedpine, og som følges på Afdeling for Børn og Unge på Herlev Hospital.

Formål

Hovedpine er et meget hyppigt symptom hos børn og unge og har medført en markant stigning i antal af hospitalsbesøg igennem de seneste år. Hovedpine har en stor indflydelse på hverdagen og livskvaliteten.  Hovedpine hos børn er stadig mangelfuldt undersøgt, og der foreligger således kun ringe evidens vedrørende årsager, sygdomsmekanismer, indflydelse på livskvalitet og behandlingseffekten. Hos voksne er hovedpine meget bedre undersøgt, og der er bl.a. fundet, at bestemte signalstoffer i hjernen er forhøjet under et migræneanfald, og at voksne har varslingssymptomer inden et hovedpineanfald, som kan fortælle os mere om årsagen til hovedpinen. Det giver desuden mulighed for at starte behandlingen op tidligere. 

I dette projekt ønsker vi at øge viden om hovedpine hos børn og unge ved at undersøge signalstofferne (med en blodprøve), varslingssymptomer, men også neuropsykologiske og psykosociale konsekvenser af at have hovedpine, livskvalitet og smertetærskel.

Hvad skal deltagerne?

Deltagelse indebærer udfyldelse af nogle spørgeskemaer, blodprøver, neuropsykologisk undersøgelse og undersøgelse af smertetærskel.

Redaktør