Genetisk analyse

​Periode

September 2018 til september 2021.

Deltagere

Alle børn og unge diagnosticeret med Tourette syndrom eller kroniske motoriske eller vokale tics, som følges i Afdeling for Børn og Unge på Herlev Hospital og får ticstræning.

Formål

Årsagen til Tourettes syndrom er endnu ikke kendt, men der er ingen tvivl om, at Tourettes syndrom er arvelig. Den måde Tourettes syndrom arves på er endnu ikke helt kendt. Der er sandsynligvis flere kromosomer involveret. Dette gør, at det er mere besværligt at lave de såkaldte genetiske analyser, hvor man undersøger hvordan en sygdom arves. Det er derfor vigtigt, at inkludere så mange patienter som muligt i genetiske analyser og også deres forældre, søskende og andre familiemedlemmer for at kunne sammenligne de ”raske” med de ”syge” kromosomer. Derfor får alle patienter med diagnosticeret Tourette syndrom tilbudt at være med i projektet. 

Med vores studie håber vi at kunne klarlægge arveligheden af Tourettes syndrom. Det vil kunne bidrage til en bedre forståelse af sygdommen, og vi vil kunne give familierne en bedre vejledning. Forhåbentlig vil undersøgelserne også åbne op for udvikling af nye behandlingsmuligheder.

Hvad skal deltagerne?

Deltagelse i projektet indebærer at få taget en blodprøve til genetiske analyser. 

Redaktør