FortiColos – ko-kolostrum som berigning tilsat modermælken til for tidligt fødte børn

Et kontrolleret, randomiseret pilotstudiet, som foregår på seks danske og to kinesiske hospitaler.  

Periode

2017-2019 

Deltagere

For tidligt fødte børn født mellem graviditets uge 26 + 0 og 30 + 6 dage, som får modermælk og/eller donormælk med behov for berigning af mælken.

Formål

Meget tidligt fødte børn, der ernæres med modermælk, har behov for at mælken beriges, for at de skal vokse godt. Der eksisterer kommercielle komælksbaserede berigningsprodukter. Ko-kolostrum er et alternativ, som kan have fordele fremfor eksisterende produkter.

Vi ønsker at undersøge, om ko-kolostrum - givet som berigning af modermælk eller donormælk til et for tidligt født barn - har positiv virkning på barnets tarmmodning og modstandsdygtighed mod infektioner.

Pilotstudiet skal undersøge:

  1. Sikkerhed, tolerance og finde foreløbige indikationer for den formodede positive effekt af ko-kolostrum, anvendt som et berigningsprodukt til for fødte børn 
  2. Gennemførligheden af studiet, inklusive rekrutteringsrate, tilslutning til forsøget, prøvetagning, kliniske rutiner og observation af bivirkninger
  3. Hvad der skal være det primære effektmål og deltagerantal i et senere, større, randomiseret studie, hvor den formodede positive virkning af ko-kolostrum ønskes bevist. 

Hvad skal deltagerne?

Deltagerne bliver randomiseret til berigning med ko-kolostrum eller FM 85. Der skal tages tre blodprøver og indsamles data vedr. afføring, vækst og fordøjelse.

Redaktør