Hudproblemer i forbindelse med insulinpumpe og sensor

I 2016-2017 gennemførte vi en stor spørgeskemaundersøgelse omkring hudproblemer. Undersøgelsen viste, at hudproblemer i forbindelse med insulinpumpe og sensor var noget hyppigere end forventet. Vi valgte derfor at gå videre med emnet i nærværende ph.d.-projekt.

Projektet vil - ud over et registerstudie - involvere to studier:

Hudbarriere-studiet

Periode

Januar 2020 til december 2020

Deltagere

Børn og unge med type 1 diabetes i forhold til en kontrolgruppe.
Vi søger deltagere - kontakt venligst Anna Korsgaard Berg. 

Formål

Formålet er på en nænsom måde uden at bryde huden at undersøge hudens barrierefunktion, da den kan have indvirkning på modstandskraften over for eksterne allergener som pumpe og sensor. 

Et opfølgende hud-studie

Periode

Januar 2020 til December 2022

Deltagere

Børn og unge med type 1 diabetes, der starter på insulinpumpe og/eller sensor.
Vi søger deltagere - kontakt venligst Anna Korsgaard Berg. 

Formål

Formålet er at følge patienterne i det første år med deres nye pumpe eller sensor med besøg i forbindelse med deres almindelige konsultationer for at kunne gribe ind over for hudproblemer tidligere og undersøge, hvilke faktorer der indvirker på udviklingen af hudproblemerne.

Ønsker du at høre mere, har du inputs eller vil være med, så kontakt os endelig. 

Redaktør