Multiple-breath washout – en ny lungefunktions-undersøgelse til diagnostik af astma hos børn og unge

Periode​

Deltagere

 I studiet sammenlignes teenagere samt småbørn med og uden astma, der deltager i de danske fødselskohorter COPSAC2000 og COPSAC2010

Formål

Astma er en sygdom, der medfører betændelse og irritation i luftvejene – særligt de små luftveje. Måling af lungefunktionen er derfor vigtigt for at diagnosticere astma og for at følge sygdommens forløb under behandlingen. De traditionelle lungefunktionsapparater som spirometri måler overvejende på de store og mellemstore luftveje og i mindre grad de små luftveje, hvor der kan være sygdom særligt tidligt i en astmasygdom eller hos børn med mild grad af sygdommen. 

Formålet med dette projekt er at evaluere en ny lungefunktionsmetode, der hedder multiple-breath washout, hvor man undersøger lungernes evne til at udvaske en gasart. Derved får man et billede af lungefunktionen i både de store og de små luftveje.

Redaktør