Astmabehandling med inhalations-binyrebarkhormon – vækst og knoglesammensætning i barndommen

Periode​

Deltagere

Forsøgsdeltagerne er 1100 børn i de danske fødselskohorter COPSAC2000 og COPSAC2010, der har været fulgt gennem barndommen med højdemålinger og DXA-scanninger.

Formål

Grundstenen i astmabehandling hos børn og voksne er inhalationsmedicin med binyrebarkhormon for at dæmpe betændelse i luftvejene og forebygge astmasymptomer. Det er en god og effektiv behandling, men kan have bivirkninger i form af nedsat højdetilvækst i barndommen. 

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan inhalationsmedicin med binyrebarkhormon indvirker på børns højdevækst og knoglesammensætning i de første 6 leveår.

Redaktør