Er du medicinstuderende?

Emner/ ideer til bachelor-, kandidat- eller forskningsårsprojekter

NEUROPÆDIATRI

Tourettes syndrom

  • Premonitory urge i Tourettes syndrom
  • Antihistamin som behandling mod tics
  • Guanfacin som behandling mod tics
  • Intelligens hos børn og unge med Tourettes syndrom
  • Misbrug blandt børn og unge med Tourettes syndrom
  • Livskvalitet blandt børn og unge med Tourettes syndrom

Epilepsi

  • Rolandisk epilepsi

Downs syndrom

  • Downs syndrom

ASTMA

Astma metabolomics

Metabolomics representerer det funktionelle read-out af et biologisk system og anvendes i stigende grad til at kortlægge sygdomsmekanismer og pathways indenfor astma, men der er stadig relativt få studier på børn. I dette speciale påtænkes en opgørelse over resultaterne indtil videre samt perspektiverne for metabolomics i børneastmaforskningen.

Dysfunctional breathing in child with asthma-like symptoms

Her påtænkes en litteraturgennemgang af dette problem som differentialdiagnose og eller medspiller hos unge med astma-lignende symptomer. Desuden screening af unge som går i Herlev Børne- og Ungeafdelings atmaenhed (Børn og Unge, klinik 3) med Nijmegen questionnaire mhp. at undersøge problemets omfang i denne population. 

Løbetest til diagnostik og monitorering af astma hos børn og unge

Løbetest er en vigtig undersøgelse for bronkial hyperreaktivitet hos børn mistænkt for astma.
Der foreligger en database over ca. 100 løbetest foretaget i lungeambulatoriet med udfald af testen og beskrivelse af børnenes sygehistorie og behandling. Projektet indebærer en analyse og beskrivelse af disse data for at afdække prædiktorer for A) gennemført vs. ikke-gennemført test, samt B) prædiktorer for positiv vs. negativ test. 

Røngten af thorax ved diagnostik af pneumoni hos børn

De fleste børn med pneumoni kan diagnosticeres og behandles alene på det kliniske billede og behøver således ikke at få taget et røntgenbillede af thorax. Alligevel bliver der taget mange billeder. Der foreligger et diagnosetræk med en opgørelse over alle børn, der i en vintersæson blev diagnosticeret med pneumoni, der kan sammenholdes med en tilsvarende liste over alle børn, der fik taget røntgen af thorax. Projektet går ud på at belyse, hvilke børn der fik taget røntgen af thorax, og hvad udfaldet blev af dette for deres behandling.

ALLERGI

Oral immun-tolerance: Kan man forbygge udvikling af fødevareallergi med tidlig introduktion af allergene fødevarer?

Flere studier - særligt om peanut, æg og mælk - har undersøgt om tidlig introduktion hos småbørn i risiko for fødevareallergi kan forebygge udvikling af allergi. Det er helt modsat tidligere tiders råd om at undgå tidlig introduktion.

Allergidiagnostik

Overlap mellem sIgE niveauer og hudpriktest gennem barndommen. 

Penicillinallergi

Opgørelse af lægemiddelprovokationer mhp. anamnestiske og kliniske prædiktorer for positiv hhv. negativ provokation. 

Mælkeallergi

Opgørelse af provokationer mhp anamnestiske og kliniske prædiktorer -  fx sIgE niveau og priktest-størrelse - for positiv hhv. negativ provokation. 

Æggeallergi

Opgørelse af provokationer mhp. anamnestiske og kliniske prædiktorer -  fx sIgE niveau og priktest-størrelse - for positiv hhv. negativ provokation.

COPSAC-projekter

I regi af Dansk BørneAstmaCenter (COPSAC) er der rig mulighed for kandidatopgaver eller forskningsårsprojekter inden for klinisk kohorteforskning.
Link til COPSAC

Redaktør