Om at deltage i et af vores forskningsprojekter

Det er helt frivilligt, om man vil deltage i et projekt!

Det er frivilligt at deltage i et projekt 

Der foregår rigtig ​​​mange projekter i Afdeling for Børn og Unge, og som familie vil I måske blive spurgt, om I vil deltage i et.
Det skal understreges, at det er ganske frivilligt, om man vil deltage eller ej. 
Et NEJ respekteres fuldt ud!

Hvis I siger JA, vil I blive grundigt orienteret om projektet først.
Det er altid muligt at hoppe fra et projekt igen undervejs, og det vil ikke få betydning for den videre behandling.

Kun godkendte  projekter

Alle projekter i Afdeling for Børn og Unge er godkendt af en relevant instans, det kan være Videnskabsetisk komité, Datatilsynet eller Lægemiddelstyrelsen.

Når et forskningsprojekt er afsluttet, bliver resultaterne publiceret i relevante tidsskrifter.

Formålet med forskning og udvikling i afdelingen

  • at bidrage til opbygning af viden
  • at anvende ny viden til forbedret behandling og pleje
  • at fremme sygdomsforebyggelse
  • at sikre basis for kvalificeret uddannelse af personalet
Redaktør