Klinisk sygepleje

I tråd med mission for sygeplejen i Afdeling for Børn og Unge udføres her forskning, som understøtter evidensbaseret sygepleje. Sygeplejersker er involveret i forskningsprojekter inden for de fleste af afdelingens specialer og gennemfører enten mono- eller tværfaglige projekter. Nogle projekter er initieret og ledet af sygeplejersker, i andre projekter er sygeplejerskerne behjælpelige med projekternes gennemførelse. Forskningsaktive sygeplejersker præsenterer naturligvis deres resultater - både nationalt og internationalt.

 Vores kliniske sygeplejespecialister er alle master- eller kandidatuddannede og arbejder blandt andet med egne udviklings- og forskningstiltag og har ansvar for at fremme faglighed og kvalitet i afdelingens patientforløb.

Projekter i afdelingen

spl2spl

spl2patient

Redaktør