Diabetes

Diabetesfunktionen

Diabetesfunktionen på Afdeling for Børn og Unge på Herlev Hospital varetager hvert år behandlingen af mere end 600 børn og unge med type 1-diabetes (T1D) og deres familier i Region Hovedstaden, herunder oplæring af ca. 70 børn og unge med nydiagnosticeret T1D. Oplæringen foregår under indlæggelsen i Børn og Unge, sengeafsnit 1 og med opfølgning i diabetesenheden i  Børn og unge, klinik 2

Diabetes-behandlingsfunktionen for børn og unge på Herlev Hospital har landsdelsfunktion.

Behandlingen af diabetes varetages af vores diabetesteam, som består af speciallæger og -sygeplejersker i pædiatrisk diabetologi, diætister, psykologer, bioanalytikere, socialrådgiver med tilhørende sekretariatsfunktion.

Forskningen

Udover det kliniske arbejde omkring diabetesbehandlingen bidrager afdelingen til den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (T1D) og den tilhørende BioBank. Vi er forskningsaktive med egne, nationale og internationale projekter, som dækker en bred vifte af aspekter inden for udbredelse, opståen og udvikling samt behandlings-fremmende tiltag inden for T1D.  

Projekter

Risiko for og udvikling af type 1-diabetes

Redaktør