Afdeling for Blodsygdomme flytter til Rigshospitalet i 2021

Information om kommende ændringer i afdelingen.

Om flytningen til Rigshospitalet

I løbet af dette år vil du opleve ændringer i dit møde med os. Afdeling for Blodsygdomme på Herlev Hospital, er lagt sammen med Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet, og vi flytter derfor til Rigshospitalet på Blegdamsvej.

Den 14. april i år flytter vores sengeafdeling, og i efteråret flytter klinikkerne. Herefter vil afdelingen udelukkende være at finde på Rigshospitalet. 

Får du brug for at blive indlagt, vil det derfor efter 14/4 2021 blive på vores sengeafsnit på Rigshospitalet. Din ambulante behandling fortsætter på Herlev Hospital i klinikkerne.

Vi vil fortsat behandle og pleje dig med høj kvalitet, og du og din pårørende vil i høj udstrækning møde det personale, I kender. Vi forsøger i videst mulige omfang at sikre at du beholder din kontaktlæge og kontakten til din sygeplejerske.

Vores afsnit vil også fremover være opdelt i specialer. Du vil derfor fortsat møde både læger, sygeplejersker, sekretærer, social- og sundhedsassistenter og farmakonomer, alle med kendskab til din sygdom, behandling og pleje.

Transport til Rigshospitalet

Det er en god ide at sætte tid af til parkering, hvis du ankommer til Rigshospitalet i bil. Det kan være svært at finde en parkeringsplads på Rigshospitalets område. Alle forklaringer og rammer for parkering ligger på vores hjemmeside:  www.rigshospitalet/findvej . Regler for transport forbliver de samme, som når du skal til Herlev Hospital.

Se kort over Rigshospitalet på www.rigshospitalet.dk/findvej

Sådan kontakter du os

Blodsygdomme, klinik 1+2, Herlev Hospital

Hjælp til at booke ambulant tid til behandling i klinikkerne på Herlev Hospital.

  • Telefon: 38 68 91 53, kl. 8.00 – 15.00

Blodsygdomme, klinik 4222/Akutmodtagelse, Rigshospitalet

Hvis du har akut opståede symptomer som feber, smerter, blødning mm.

  • Adresse: Rigshospitalet, opgang 42, 2. sal
  • Telefon: 35 45 42 22, kl. 8.00 – 16.00 (Efter kl. 16, weekender og helligdage kontaktes sengeafsnittene).  

Blodsygdomme, sengeafsnit 4043, Rigshospitalet

MDS, akut leukæmi, transplantations afsnit, benigne blodsygdomme

  • Adresse: Rigshospitalet. opgang 4, 4. sal
  • Telefon: 35 45 40 43 (hele døgnet, weekender og helligdage)

Blodsygdomme, sengeafsnit 5052, Rigshospitalet

Lymfomsygdom, CLL og myelomatose

  • Adresse: Rigshospitalet, opgang 5, 5. sal
  • Telefon: 35 45 50 52 (hele døgnet, weekender og helligdage).


Vi glæder os til at modtage dig – fremover på Rigshospitalet, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget du er i tvivl om eller du har spørgsmål. 35 45 42 22

 

Med venlig hilsen
Afdeling for Blodsygdomme


Redaktør