Afdelingens organisation

​Her kan du se organisationen i Afdeling for Blodsygdomme.

​​​​​​​​

Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Afdelingen er organiseret i kliniske team, så patienter og pårørende møder de samme læger og sygeplejersker i de enkelte afsnit. 

Ledergruppen

Ledergruppen består af afdelingsledelsen, overlægerne, afdelingssygeplejerskerne, områdelederne fra klinisk forskningsenhed (KFE) og driftsledelsen fra Blodsygdomme, Laboratorie.


Ledergruppens opgave er at skabe fælles kurs, koordinering og engagement.

Områdeledelser

​​​​​​Afdelingen for Blodsygdomme har 4 kliniske områdeledelser bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge for henholdsvis

  • Sengeafsnit 1
  • Klinik 1
  • Sengeafsnit 2 og modtagelsen
  • Klinik 2
Redaktør