Afdelingens organisation

​Her kan du se afdelingens organisation.

​​​​​​​​

Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Afdelingen er organiseret i kliniske team, så patienter og pårørende møder de samme læger og sygeplejersker i de enkelte afsnit. 

Ledergruppen

Ledergruppen består af afdelingsledelsen, overlægerne, afdelingssygeplejerskerne, områdelederne fra klinisk forskningsenhed (KFE), driftsledelsen fra hæmatologisk laboratorium samt centerledere fra Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK).


Ledergruppens opgave er at skabe fælles kurs, koordinering og engagement.

Områdeledelser

​​​​​​Afdelingen har 4 kliniske områdeledelser bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge for henholdsvis

  • Sengeafsnit L121
  • Ambulatorium  L121
  • Sengeafsnit L124 og modtagelsen
  • Ambulatorium L124
Redaktør