"Krop og Kræft" - Træningsprogram

​Her kan du læse om "Krop og Kræft", der er et træningsprogram for alle over 18 år, der får kemo-eller immunterapi.

​​

​Hvad er "Krop og Kræft"?

Krop og Kræft er et træningsprogram for alle over 18 år, der får kemo- eller immunterapi. Hver deltager får testet sin kondition og styrke med henblik på at få lagt et personligt træningsprogram.

Når det handler om fysisk træning, er patienter med kræft ofte usikre på, hvad der er muligt og forsvarligt i forhold til sygdom og behandling. Undersøgelser har vist, at patienter med kræft, som deltager i "Krop og Kræft", ofte får mere energi, bliver stærkere, får bedre kondition og oplever større livskvalitet samt færre bivirkninger. Derfor tilbyder vi træningsprogrammet "Krop og Kræft".

Hvordan foregår træningen?

  • Forløbet varer 6 uger med 9 timers træning hver uge fordelt på 4 dage
  • Træningen foregår i hold med 14 til 16 deltagere
  • Træningen foregår i lokaler i "Livsrum", Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 2, 2730 Herlev.

Hvilken træning er der tale om?

  • Fysisk træning 3 gange om ugen med opvarmning, konditions- og styrketræning
  • Træning af kropsbevidstheden 1 gang om ugen med afspænding og åndedrætsøvelser
  • Afspænding 4 gange om ugen med forskellige teknikker til at "stresse af" i kroppen. Der øves og praktiseres afspænding til musik
  • Massage 2 gange om ugen. Hver deltager får individuel massage i 20 min. Tiderne bliver fordelt på 2 af de 4 træningsdage efter nærmere aftale med deltagerne.

 Hvad indebærer det at deltage?

  • Du kan deltage i programmet uanset om du er i arbejde, er sygemeldt eller pensioneret
  • Du kan deltage i programmet uanset fysisk form. For at tilrettelægge et træningsprogram, der passer til dig, får du testet din fysiske kapacitet (styrke, kondition, vægt)
  • Du kan modtage og deltage i andre støttetilbud sideløbende med, at du deltager i træningsprogrammet.

Lægen har ansvaret for din behandling

Det overordnede ansvar, mens du deltager i træningsprogrammet, er placeret hos den læge, som har ansvar for din behandling.

Lægen vurderer, om der er risiko for dit helbred eller din sikkerhed. Lægen kan på et hvilket som helst tidspunkt vurdere, at du skal afsluttet træningsprogrammet. Du bliver naturligvis informeret, hvis det er tilfældet.

Er der risici forbundet med at træne?

Siden 2001 er træningsprogrammet afprøvet af 2000 patienter i behandling med kemoterapi. Indtil videre er der ikke registreret utilsigtede hændelser eller andre risici i forbindelse med at deltage i træningsprogrammet.

Som ved enhver form for fysisk aktivitet kan det dog ikke udelukkes, at der kan forekomme sportsskader, og du må forvente at kunne opleve ømhed i musklerne, fordi du træner.

Du kan fortsætte med dine sædvanlige sportsaktiviteter og fritidsinteresser, samtidig med at du deltager i træningsprogrammet.

Forskning

Du kan blive spurgt, om du vil medvirke i forskning, der bl.a. har til formål at vurdere træningsprogrammer for patienter med forskellige former for kræft og behandling. Dette indebærer, at du udfylder spørgeskemaer, deltager i interview, registrer bivirkninger og/eller får taget blodprøver etc.

Du kan også ombestemme dig, selv om du har sagt ja, så du kan på et hvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage.

Frivilligt

Din deltagelse i træningsprogrammet er frivillig, så du kan til enhver tid ophøre med at deltage i programmet og trække dit samtykke tilbage, uden at det får betydning for din behandling og pleje på afdelingen.

Samtykke

Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. I forbindelse med programmet har vi brug for at indhente oplysninger om dit behandlingsforløb, og efter dit ophør i programmet kan vi få brug for at udveksle helbredsoplysninger med andre hospitaler. Derfor beder vi dig om at udfylde en samtykke-erklæring, når du melder dig til træningsprogrammet.

Spørgsmål til "Krop og Kræft" 

Har du spørgsmål til træningen, programmet og til at deltage, er du velkommen til at kontakte den læge, der har ansvar for din behandling eller sygeplejerskerne på afdelingen.

Kontaktoplysninger

Klinik 1 og klinik 2, 24. etage

Telefon: 38 68 28 30
Telefontid: Alle hverdage kl. 8.00 - 15.00

Redaktør