Henvisning og visitation (generelt)

Afdelingen modtager patienter henvist fra praktiserende læge, andre afdelinger på hospitalet eller fra et andet hospital i Region Hovedstaden.

​​​​​​​​

Henvisning

Alle henvisninger sendes elektronisk til afdelingen via Sundhedsplatformen: 1516 23. eller CVI Midt på lokations-nummer: 5790001391478.

Spørgsmål i forbindelse med henvisningen kan rettes til 35 45 74 42

Patienter kan henvises enten akut eller ikke akut.

Afdelingen har etableret kræftpakkeforløb mhp. hurtig udredning ved begrundet mistanke om ondartet ​blodsygdom.​

Rådgivning

Har du som praktiserende læge eller speciallæge brug for rådgivning, kan du ved akutte spørgsmål kontakte bagvagten i Afdeling for Blodsygdomme.

Kontakt bagvagten i Afdeling for Blodsygdomme 35 45 37 35

Praksis-information

Praksis-information dækker den information fra Region Hovedstaden, som er målrettet den praktiserende læge eller speciallæge.

Praksis-information kan læses på Sundhed.dk

Redaktør