Henvisning og visitation (generelt)

Afdelingen modtager patienter henvist fra praktiserende læge, andre hospitalsafdelinger eller andet hospital i Region Hovedstaden.

​​​​​​​​

Henvisning

Alle henvisninger sendes elektronisk til afdelingen via Sundhedsplatformen: 1516 23. eller CVI Midt på lokationsnummer: 5790001391478.

Spørgsmål i forbindelse med henvisningen kan rettes til 38 68 61 51.

Patienter kan henvises enten akut eller elektivt.

Afdelingen har etableret kræftpakkeforløb mhp. hurtig udredning ved begrundet mistanke om ondartet ​blodsygdom.​

Rågivning

Har du som praktiserende læge eller speciallæge brug for rådgivning, kan du ved akutte spørgsmål kontakte Hæmatologisk bagvagt.

Kontakt Hæmatologisk bagvagt

Praksisinformation

Praksisinformation dækker den information fra Region Hovedstaden, som er målrettet den praktiserende læge eller speciallæge.

Praksisinformation kan læses på Sundhed.dk

Redaktør