Vurdering af udstryg af perifert blod

​Her kan du læse om vurdering af udstryg af periferet blod.

​Henvendelse fra anden hospitalsafdeling

Som hovedregel bør henvendelse fra anden hospitalsafdeling indenfor afelingens optageområde primært rettes til den lokale patologiafdeling eller den hæmatopatologiske ekspertise på Patologiafdelingen, Herlev Hospital.

Ved behov for akut vurdering (i vagtperioden og weekend), foretaget af hæmatolog på Afdeling for Blodsygdomme, Herlev Hospital, aftales dette med bagvagt eller forvagt: Se kontaktoplysninger til hæmatologisk bagvagt her ​

  • 2 farvede præparater af udstryg af perifert blod sendes akut med taxa (på rekvirentens regning) til sygeplejevagten i Afdeling for Blodsygdomme, etage 21, Herlev Hospital
  • præparater skal være mærket med patientnavn og CPR-nummer, og telefonnummer for svarafgivelse skal fremgå af det medsendte materiale​.
Redaktør