​​​

Blodsygdomme, Forskningslaboratorie

​Her kan du se, hvilke analyser laboratoriet udfører.

​Laboratoriet for Blodsygdomme indeholder:

 • Videncenter for Hæmoglobinsygdomme (VHS). 
 • Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK).
 • Forskningenhed for Blodsygdomme (HFE). 
 • Håndtering af kliniske protokoller. 
 • En rutinefunktion, der væsentligst drejer sig om diagnostik af blodsygdomme ved flowcytometrisk immunfænotypning.
 • Molekylærbiologiske målinger ved forskellige blodsygdomme.
 • Endvidere udføres enkelte andre analyser knyttet til specialet for Blodsygdomme (P-Viskositet og P-Cryoglobulin).

Laboratoriets analyser opdelt efter metoder:

A. Flowcytometri (Rekvisitionsseddel)

Immunologisk fænotypeundersøgelse i biologisk materiale mhp.diagnosticering og behandlingskontrol af:

 1. ALL​    (Akut Lymfoid Leukæmi)
 2. AML   (Akut Myeloid Leukæmi)
 3. CLL    (Kronisk Lymfoid Leukæmi)
 4. CML   (Kronisk Myeloid Leukæmi)
 5. MDS   (MyeloDysplastisk Syndrom)
 6. MM     (MyeloMatose)
 7. NHL    (Non Hodgkin Lymfom)
 8. PNH    (Paroxysmal Nocturnal Hæmoglobinuri)

B. Molekylærgenetiske analyser

 1. CML - BCR/ABL identifikation.
 2. CMML - t(5;12) og t(9;22) identifikation.
 3. Leukæmi - translokationsidentifikation.
 4. BCR/ABL, kvant. bestemmelse.
 5. JAK2 V617F, kvant. bestemmelse.
 6. JAK2 Exon 12​, kvant. bestemmelse

C. Benigne Blodsygdomme (Rekvisitionsseddel

 1. Heriditær Hæmokromatose, gentest
 2. Hæmoglobintype, stoffr.
 3. Ercs-Glucose-6-phosphatdehydrogenase
 4. Ercs-Pyruvatkinase, gentest 
 5. Gilberts Syndrom, gentest
 6. Sfærocytose​   (EMA-test)

Patientrettet folder om Beta-thalassaemia kan hentes i 2 forskellige versioner samt oplysningsside på sundhed.dk:

D. Andre analyser: 

 1. P-Viskositet, rel. arb. enh.
Redaktør