Hæmatologisk Forskningslaboratorium

​Her kan du se, hvilke analyser Hæmatologisk Forskningslaboratorium udfører.

​​​

​Hæmatologisk Forskningslaboratorium indeholder:

 • Videncenter for Hæmoglobinsygdomme (VHS). 
 • Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK).
 • Hæmatologisk forskningenhed (HFE). 
 • Håndtering af kliniske protokoller. 
 • En rutinefunktion, der væsentligst drejer sig om diagnostik af hæmatologiske sygdomme ved flowcytometrisk immunfænotypning.
 • Molekylærbiologiske målinger ved forskellige hæmatologiske sygdomme.
 • Endvidere udføres enkelte andre analyser knyttet til det hæmatologiske speciale (P-Viskositet og P-Cryoglobulin).

Laboratoriets analyser opdelt efter metoder:

A. Flowcytometri

Immunologisk fænotypeundersøgelse i biologisk materiale mhp.diagnosticering og behandlingskontrol af:

 1. ALL​    (Akut Lymfoid Leukæmi)
 2. AML   (Akut Myeloid Leukæmi)
 3. CLL    (Kronisk Lymfoid Leukæmi)
 4. CML   (Kronisk Myeloid Leukæmi)
 5. MDS   (MyeloDysplastisk Syndrom)
 6. MM     (MyeloMatose)
 7. NHL    (Non Hodgkin Lymfom)
 8. PNH    (Paroxysmal Nocturnal Hæmoglobinuri)
 9. Sfærocytose​   (EMA-test)

B. Molekylærgenetiske analyser

 1. CML - BCR/ABL identifikation.
 2. CMML - t(5;12) og t(9;22) identifikation.
 3. Leukæmi - translokationsidentifikation.
 4. BCR/ABL, kvant. bestemmelse.
 5. JAK2 V617F, kvant. bestemmelse.
 6. JAK2 Exon 12​, kvant. bestemmelse

C. Benigne hæmatologiske undersøgelser (Rekvisitionsseddel

 1. Heriditær Hæmokromatose, gentest
 2. Hæmoglobintype, stoffr.
 3. Ercs-Glucose-6-phosphatdehydrogenase
 4. Ercs-Pyruvatkinase, gentest 
 5. Gilberts Syndrom, gentest

D. Andre analyser: 

 1. P-Viskositet, rel. arb. enh.
 2. EEC​​ (Endogen Erythroid Colony formation) 
Redaktør