Sygeplejestuderende i Afdeling for Blodsygdomme

​Her kan du læse om at være sygeplejestuderende i Afdeling for Blodsygdomme.

​Sygeplejestuderende i Afdeling for Blodsygdomme

​Afdeling for Blodsygdomme uddanner ca. 65 sygeplejestuderende om året på forskellige uddannelsestrin. 

Semester 1

Som sygeplejestuderende på semester 1 kommer du i 4 uges klinisk undervisning, hvor fokus er observation og vurdering af patienters sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Den kliniske undervisning retter sig mod 3 temaer, der omhandler sygepleje til patienter med hjerte- og kredsløbsforstyrrelser, respirationsproblemer samt patienter med infektion eller infektionsrisiko. 

Semester 2

Som sygeplejestuderende på semester 2 kommer du i 8 ugers klinisk undervisning, hvor fokus er klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse behandlingsforløb. Den kliniske undervisning retter sig mod 3 temaer som omhandler sygepleje til patienter med sygdomme i fordøjelsessystemet og urinvejene, i stofskiftet samt i bevægeapparatet. 

Semester 5

Som sygeplejestuderende på semester 5 kommer du i 6 ugers klinisk undervisning, hvor fokus er sygepleje – akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb, tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge.

Semester 6

Som sygeplejestuderende på semester 6 kommer du i 20 ugers klinisk undervisning, hvor fokus er sygepleje - kompleks klinisk praksis. 

For yderligere information om uddannelsen (herunder semestrene) læs mere på Metropols hjemmeside - uddannelse til sygeplejerske.

​​​Afdeling for Blodsygdommes kliniske underviser og 2 kliniske vejledere har særligt fokus på:

  • Faglig og pædagogisk kvalitet
  • Prioritering af det individuelle læringsforløb
  • En spændende og udfordrende hverdag

Uddannelses- og idekatalog for sygeplejestuderende i klinik juli 2019

Redaktør