Social- og sundhedsassistentelev i Afdeling for Blodsygdomme

​Her kan du læse om at være social- og sundhedsassistent i Afdeling for Blodsygdomme.

Afdeling for Blodsygdomme uddanner ca. 20 social- og sundhedsassistentelever om året.

Eleverne er i afdelingen i 12 uger, som en del af deres sidste praktik.

Social- og sundhedsassistenteleven har 3 praktikperioder, som er fordelt på en praktik i hjemmeplejen, en praktik i psykiatrien og en praktik, som deles mellem hjemmepleje og hospital.

Formålet og læringsudbyttet i praktikken på hospitalet retter sig mod somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen. Eleven lærer om den indlagte patients behov for grundlæggende sygepleje og omsorg i mødet og samarbejdet med patienten, pårørende, plejepersonalet og tværfaglige samarbejdspartnere.

Afdeling for Blodsygdommes kliniske underviser og 2 praktikvejledere har særligt fokus på:

  • at udvikle hver enkelt elev fagligt
  • at eleven oplever, det er udfordrende at være i afdelingen
  • at eleven kan mærke udviklingen hen mod at kunne arbejde selvstændig.
Redaktør