Lægestuderende i Afdeling for Blodsygdomme

​Her kan du læse om præ- og post graduate uddannelse i Afdeling for Blodsygdomme.

​​​​

​​Afdelingen deltager aktivt både i den lægelige kandidatuddannelse og i den lægelige videreuddannelse.

Prægraduat lægeuddannelse

Afdeling for Blodsygdomme deltager aktivt i den lægelige kandidatuddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. Afdelingen står for undervisningen i hæmatologi og store dele af den interne medicin for medicinstuderende på flere semestre. Afdelingen er også med til at afholde eksamen i specialerne.

Undervisningen foregår dels som teoretisk undervisning i hold, ved forelæsninger og dels ved praktisk undervisning i afdelingen. I den praktiske undervisning bliver de studerende oplært i journaloptagelse og undersøgelse af patienter samt i udredning og behandling af patienter inden for medicinske sygdomme og hæmatologi.

Ansvarlige for den prægraduate lægeuddannelse på afdelingen er:

Klinisk lektor, afdelingslæge, PhD. Anne Ortved Gang
Klinisk lektor, overlæge Daniel el Fassi

Postgraduat lægeuddannelse (videreuddannelse af læger)

Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse inden for introduktions- og speciallægeuddannelsen. Uddannelsen varetages gennem supervision, feedback, vejledersamtaler samt kompetencevurdering med udgangspunkt i specialets målbeskrivelse.

Videreuddannelsen har følgende elementer:
  • Klinisk basisuddannelse: 12 måneder, flere specialer inddrages i 2 ansættelser.
  • Introduktionsuddannelsen: For de fleste specialers vedkommende 1 års ansættelse inden for et af de mange specialer
  • Speciallægeuddannelsen: 5 års ansættelse inden for et valgt speciale. Ansættelsen er som regel opdelt med delansættelser på 2 til 3 afdelinger.
Hoveduddannelsen i et speciale skal være påbegyndt fire år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse.

Uddannelseskapacitet på afdelingen:

  • Introduktionsuddannelsen til de medicinske specialer: 3 læger.
  • Speciallægeuddannelsen – intern medicin og hæmatologi (blodsygdomme): 2-4 læger.

Ansvarlig for den postgraduate lægelige videreuddannelse på afdelingen er:

Uddannelsesansvarlig overlæge, Mette Borg Clausen

Kompetenceudvikling

Den lægelige videreuddannelse foregår ved en løbende kompetencevurdering med udgangspunkt i målbeskrivelsen for de enkelte uddannelseselementer. Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan det enkelte uddannelsesforløb er sammensat (lokale forhold, ansættelsessteder, kurser mm). 

Introuddannelse i Intern medicin:

Hoveduddannelse: Intern medicin: Hæmatologi

Redaktør