Om afdelingen og afdelingens afsnit

​Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling er med sine mere end 430 medarbejdere er en af Herlev Hospitals største enheder. Afdelingen varetager et bredt udsnit af opgaver. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandlings hovedopgaver er at bedøve patienter i forbindelse med operationer. Men ud over bedøvelse løser afdelingen andre væsentlige opgaver fx smertebehandling, intensiv terapi, overvågning efter operation samt genoplivning og behandling af akut syge patienter inden indlæggelse på hospital.

Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling omfatter følgende afsnit og områder:Bedøvelse og Operation 1

Bedøvelse og Operation 1 yder anæstesi (bedøvelse) og operationsbistand til operationer i specialerne gastrokirurgi, gynækologi/obstetrik, urologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi og brystkirurgi. Desuden leverer afsnittet bistand til radiologi (diagnostisk og terapeutisk), onkologi, hæmatologi samt psykiatri.

Bedøvelse kan udføres på flere måder: Fuld bedøvelse er én måde, men man kan også få regionalbedøvelse, hvor vi bedøver en del af kroppen, fx et ben eller en arm. Denne form for bedøvelse kaldes spinal eller epidural. Regionalbedøvelse kan også udføres som såkaldt blok hvor nerveimpulserne til og fra en region af kroppen hæmmes. Det kaldes også ledningsanæstesi.

Afsnittet yder også anæstesi- og operationsbistand til robotkirurgi under Center for Robotkirurgi.

Læs mere om Operations- og AnæstesiafsnittetOpvågning

Opvågningen overvåger og behandler patienter under deres opvågningsforløb, efter at de er blevet opereret af et af hospitalets kirurgiske specialer (gastrokirurgi, gynækologi/obstetrik, urologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi og brystkirurgi). Derudover modtager afsnittet patienter, der skal have anlagt smerteblokader og på anden måde skal forberedes før operation. 

Læs mere om OpvågningenIntensiv behandling

​Intensiv behandling undersøger, overvåger og behandler kritisk syge patienter, hvor et eller flere organer svigter alvorligt. Den konstante overvågning af organfunktionerne foregår ved både personale og elektronisk overvågning. Afsnittet modtager patienter fra alle medicinske og kirurgiske specialafdelinger på hospitalet. 

Læs mere om Intensiv behandlingBedøvelse og Operation 2

​Bedøvelse og Operation 2 opererer patienter, der kan sendes hjem samme dag, som operationen er gennemført. Det gælder operationer inden for kirurgisk gastroenterologi, ortopædi, gynækologi, plastikkirurgi og brystkirurgi. 

Læs mere om Bedøvelse og Operation 2Tværfagligt Smertecenter

​Tværfagligt Smertecenter undersøger og behandler patienter med simple og komplekse kroniske ikke-maligne smertetilstande (dvs. langvarige smerter der ikke relaterer sig til kræftsygdomme), især med henblik på eventuel tværfaglig behandling. 

Læs mere om Tværfagligt Smertecenter på Gentofte HospitalDansk Malign Hypertermi Center

​Dansk Malign Hypertermi Center undersøger patienter med mulig disposition for malign hypertermi. Malign hypertermi er en sjælden, men alvorlig komplikation i forbindelse med bedøvelse, og den medfører, at stofskiftet bliver meget højt og nærmest løber løbsk. Det medfører, at legemstemperaturen på kort tid kan stige voldsomt, at pulsen bliver hurtig og uregelmæssig, og at den kemiske sammensætning af blodet ændrer sig. 

Læs mere om Dansk Malign Hypertermi Center (for patienter)Dansk Kolinesterase Kartotek

​Dansk Kolinesterase Kartotek er et landsdækkende center, der undersøger patienter for arveligt betinget unormal plasma kolinesterase. Kolinesterase er et enzym, som visse mennesker mangler eller har i nedsat grad, hvilket kan føre til ubehag for patienten i forbindelse med bedøvelse. 

Læs mere om Dansk Kolinesterase Kartotek (for patienter)

Læs mere om Dansk Kolinesterase Kartotek​ (for sundhedsfagligt personale)


Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling bemander på døgnbasis akutlægebil med anæstesiologiske speciallæger og deltager desuden i hjertestopbehandlingen i samtlige afdelinger samt i modtagelsen af svært syge og tilskadekomne personer i Akutmodtagelsen. Redaktør